Beschermde diersoorten in Nederland

Beschermde diersoorten in Nederland

In Nederland komen ongeveer 36.000 diersoorten voor in het wild. Daarvan staan zo’n 500 op de lijst met beschermde diersoorten in Nederland. Om de natuur in evenwicht te houden is de bescherming van deze kwetsbare soorten nodig. De Wet natuurbescherming beschermt deze diersoorten die in het wild voorkomen en zorgt ervoor dat we hier zorgvuldig mee omgaan. De meeste dieren in het wild sterven namelijk door menselijk handelen.

 

Lijst met beschermde diersoorten

Op deze lijst staan op dit moment zo’n 500 soorten. De lijst is in onderverdeeld in reptielen, amfibieën, vissen, kreeftachtigen, dagvlinders, libellen en kevers. Bekende namen die je op deze lijst vindt zijn onder andere egels, zeehonden, hazen, hermelijn, hazelworm en grote vuurvlinder. De Wet natuurbescherming verbiedt het doden en het verstoren van deze soorten en hun leefomgeving. In principe zijn alle acties die schadelijk zijn voor deze soorten verboden.

Beschermde diersoorten in je tuin

Veel van de diersoorten die op de lijst staan vind je gewoon in je achtertuin. De egel, verschillende soorten muizen, de eekhoorn en het konijn komen bij ons in het wild voor en zijn beschermd. Ook de steenmarter die tegenwoordig in veel Hollandse wijken te vinden is en overlast veroorzaakt, is beschermd en mag niet worden bestreden. Het is niet toegestaan om ganzen, hazen, konijnen, steenmarters, vleermuizen en vogels als houtduiven, kraaien, kauwen, meeuwen en roeken te bestrijden. Ook de vos staat sinds een aantal jaren op de lijst en mag niet meer worden gedood.

Overlast

Regelmatig ondervinden mensen last van deze dieren. Denk eens aan de boer waarbij een deel van zijn gewas wordt opgegeten door ganzen of hazen. Je mag ze zelf niet bestrijden vanwege hun speciale status. Je kunt wel een specialist inschakelen om de soorten die overlast veroorzaken te verjagen ofwel bestrijden. Deze specialist heeft een ontheffingsvergunning nodig. Informeer bij je gemeente wat de regels daarvoor zijn. Soms hebben agrarisch ondernemers zo’n ontheffing wanneer er veel overlast is.

Bestrijding door middel van jacht

Er wordt op soorten gejaagd die de status beschermd hebben. Er mag in principe alleen gejaagd worden op dieren die overlast en schade veroorzaken. Hiervoor heb je wel een jachtvergunning nodig. De jacht is alleen tussen bepaalde data toegestaan en dient om het wildbestand in balans te houden. Plezierjacht is onwenselijk, maar gebeurt helaas wel.

Wat kun je zelf doen?

Veel van de soorten die op de lijst van de Wet natuurbescherming staan kun je een handje helpen door hun leefomgeving wat aangenamer te maken. Egels houden van struikjes in de tuin. Als je een vijver hebt, zorg er dan voor dan ze er niet kunnen verdrinken door de rand zo te maken dat ze eruit kunnen klimmen. Verstoor vogels niet tijdens het broedseizoen. Kap of snoei geen bomen tussen 15 maart en 15 juli om de rust van de vogels niet te verstoren. Wil je muizen bestrijden? Kijk eens naar alternatieven voor gif. Er zijn vele apparaten op de markt die muizen bestrijden met ultrasoon geluid. Op die manier weet je zeker dat je geen uitstervende muis verdelgt.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.